Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wil je deelnemen aan een van de cursussen of workshops? Lees eerst de algemene voorwaarden door, dan weet je waar je aan toe bent! • Je kunt je opgeven voor een cursus op de pagina ‘Aanmelden’. Twijfel je over jouw niveau? Mail dan eerst even voor overleg: ploon@haakatelieramsterdam.nl

 

Door het versturen van het digitale inschrijfformulier op deze website ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Je aanmelding is persoonsgebonden. Wanneer je als deelnemer minderjarig bent, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Je geeft op het inschrijfformulier aan of je ouders en/of verzorger(s) akkoord zijn met de inschrijving en dus met de betaling. Door het insturen van een inschrijfformulier ga je de verplichting aan tot betaling van het lesgeld van de totale cursus, de betreffende workshop en/of het inloopmoment.

 • Na je aanmelding krijg je via je e-mail binnen 48 uur persoonlijk bericht.

Na betaling van het verschuldigde cursusgeld op IBAN-rekening NL93INGB0005186585 t.n.v. A.W. van Wijk te Amsterdam, ontvang je via je e-mail een bevestiging van je deelname en is deze definitief. Staat het cursusgeld echter niet tijdig op onze rekening, (binnen twee weken na inschrijving), dan vervalt je inschrijving en komt deze plek weer beschikbaar voor inschrijving door anderen. Na ontvangst van je inschrijving word je in overleg voor de cursus of workshop ingedeeld.

 • Niet eerder voordat het verschuldigde bedrag is overgemaakt, kun je aanspraak maken op een plaats in de cursus of workshop
 • Een cursus gaat door bij minimaal 3 en maximaal 8 deelnemers.
 • Een workshop gaat door bij minimaal 3 en maximaal 10 deelnemers. Een inloopatelier gaat door bij minimaal 2 en maximaal 10 deelnemers.
 • Cursusplaatsen worden toegekend op basis van volgorde van aanmelding: wie het eerst komt, die het eerst maalt. En vol=vol.
 • Mocht je onverhoopt je een les van een cursus moeten missen, dan mag je deze in overleg inhalen, mits je jezelf 24 uur voor aanvang van de les afmeldt en er tijdens de cursus een inhaalplek beschikbaar is in een andere groep van hetzelfde niveau.

Afmelden kan per e-mail.
Bij niet tijdig afmelden kan de les niet worden ingehaald.

 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les per e-mail of telefonisch afgelast, maar pas nadat Haak Atelier Amsterdam zich heeft ingespannen tot vervanging van de docent. Mocht de les echter toch worden afgelast, dan mag de les uiteraard worden ingehaald. In geval van een workshop wordt een nieuwe datum voor de workshop gepland. Wanneer mede-cursisten zich afmelden voor een les en er blijven minder dan 3 cursisten over, dan gaat de les ook niet door. In overleg kan de les dan op een ander moment ingehaald worden. Bij annulering van een cursus, door langdurige ziekte of afwezigheid van de docent (drie of meer lessen), vindt restitutie van het resterende lesgeld plaats.
 • Afmeldingen voor een cursus of workshop zonder opgave van redenen worden tot uiterlijk zeven dagen van te voren gehonoreerd. In dit geval wordt het cursusgeld voor 100% gerestitueerd. In verband met de ingeplande en vrijgehouden workshop-plaats kan op kortere termijn niet tot restitutie worden overgegaan.
 • Alle cursussen en workshops worden in principe gegeven door Ploon van Wijk. Mocht het echter zo vollopen met aanmeldingen dat de agenda dit niet meer toestaat, dan kan een cursus of workshop ook worden gegeven door een van Ploon's gelijkwaardige collega’s uit het netwerk van HaakAtelierAmsterdam.
 • Strippenkaarten voor het inloop-Haakatelier zijn 1 jaar geldig na datum uitgifte. Elke keer als je komt haken, teken je in op de presentielijst en wordt de strippenkaart afgestempeld.

1 strip = 1 uur. Je moet de strippenkaart dus elke keer dat je naar het inloopatelier komt meenemen. Heb je de strippenkaart niet bij je, dan worden de uren dat je komt via een aparte factuur in rekening gebracht. Bij verlies van de kaart komen de openstaande strippen te vervallen. Bewaar ’m dus goed!

 

Cursusprijzen zijn inclusief BTW. Bij iedere cursus of workshop staat apart vermeld of de materialen in-of exclusief zijn.

 • Er wordt geen garantie gegeven dat je al jouw projecten af kunt ronden binnen de weken van een cursus of binnen de tijd van een workshop. Dit is namelijk afhankelijk van je eigen tempo, vaardigheid, talent en moeilijkheidsgraad van het project.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden cursussen en workshops niet tussentijds verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke wijzigingen in btw-tarieven.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Haken in Amsterdam/Ploon van Wijk niet verplicht de dienst of het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • Het maken van (digitale) audio- of video-opnames van de lessen is niet toegestaan.
 • Haak Atelier Amsterdam /Ploon van Wijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers aan de cursus, workshops of inloopateliers.

Gebruik van materialen, benodigdheden, gereedschap en andere apparatuur is op eigen risico. Haak Atelier Amsterdam/Ploon van Wijk is niet aansprakelijk voor verwondingen, allergieën of ander lichamelijk letsel die een deelnemer aan een cursus, workshop of inloopmoment oploopt door (oneigenlijk) gebruik, door hem/haarzelf of een ander.

Heb je vragen over de voorwaarden? Neem dan contact op per e-mail.